На панти

ДЮК-1 ЕООД предлага доставка и монтаж на лицензирани противопожарни врати. Противопожарните врати – еднокрили и двукрили, са сертифицирани съгласно Новия Европейски стандарт EN 1634-1 и притежават Становища за допустимост издадени от МВР ГД  „ПБЗН” на основание чл.54 от  „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съоветствието на строителните продукти”. Вратите са с време на пожароустойчивост 30, 60, 90 и 120 минути.

Вратите на панти се отличават с лесен монтаж, висока функционалност

Клиенти

100% доволни
клиенти

Качество

Гарантирано
качество

Цени

Цени на
производител

Сигурност

100% сигурност
при пазаруване

Гаранция

24 месеца пълна
гаранция