Противопожарните врати – еднокрили и двукрили са сертифицирани съгласно Европейски стандарт EN 1634-1 и притежават Становища за допустимост издадени от МВР ГД  „ПБЗН” на основание чл.54 от  „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съоветствието на строителните продукти”.

ДЮК-1 предлага противопожарни врати на лицензирани производители и вносители. Отличителни белези на предлаганите от ДЮК-1 пожар устойчиви врати врати са:

– лесен монтаж

– функционалност – избор на плъзгащи се врати или еднокрили или двукрили врати на панти

– избор на отваряемост „ляво / дясно“ за еднокрилите врати по време на монтажа

– богат избор на стандартни размери или размери по поръчка

– димоуплътнителни врати или самозатварящи се с регулируеми панти или хидравличен автомат

– възможност за избор на цветове.

Пожароустойчивите врати са изработени от листове стоманена ламарина, запълнени с пожароустойчива изолационна вата. Конструкциянта на вратата е усилена с метални профили. По контура на затваряне на вратата е поставен профил от димоуплътнителна гума, която при пожар осигурява херметизиране на затварянето и спиране на дима. ДЮК-1 предлага монтаж на пожар устойчивите вратите в цяла България.