VDS

Производителят на автоматики VDS – Италия е един от водещите в областта на системите за автоматизация. Продуктите се отличават с високо качество, прилагане на новите достижения в областта и конкурентни цени.VDS са производители на всички компоненти на системите за задвижване и контрол, което е позволило да се постигне висока степен на унификация и осигуряване на широка гама от продукти за покриване на специфичните изисквания на клиентите. Използването на перспективни технологии и методи за разработване позволяват на VDS да предложат на пазара уникални системи за задвижване на врати, масово прилагане на енкодерни системи за настройка и използване на системи за управление с много канали и висока степен на надеждност.

Scroll to Top