Получете безвъзмездна помощ

Потребителите на дограма с енергоефективни прозорци могат да намалят разходите си посредством използването на безвъзмездна помощ от прогламата за Енергийна ефективност на ПроКредит Банк. Можете да се възползвате от целеви кредит за физически лица, който се отпуска за ремонт на жилища и инвестиции в енергоспестяващи технологии с цел подобряване енергийната ефективност на домакинството и намаляване на разходите за отопление или електричество.

По тази програма клиентите на ДЮК-1 ЕООД могат да получат безвъзмездна помощ в размер на:
– до 20% от стойността на направените подобрения в дома;
– 30% от размера на финансирането на групови проекти на етажната собственост;
– 35% за сдружения на етажната собственост при едновременно изпълнение на два вида проекти.

 

Клиенти

100% доволни
клиенти

Качество

Гарантирано
качество

Цени

Цени на
производител

Сигурност

100% сигурност
при пазаруване

Гаранция

24 месеца пълна
гаранция